Най-търсени услуги: Регистрация на фирма, Регистрация на фирми, Регистрация на фирма цени, Цена за регистрация на фирма, Регистрация на фирма по ЗДДС, Регистрация на фирма на чужденец в България, Регистрация на фирма с електронен подпис, Регистрация на фирма в Агенцията по Вписванията, Регистрация на фирма в Търговския регистър, Регистрация на ЕТ, Регистрация на фирма ЕООД, Регистрация на фирма ООД

Ние ще Ви дадем пълни насоки при откриване на фирма, всеки се итнересува при отваряне на фирма цена за услугата, това не трябва да Ви притеснява цената е ниска за такъв тип услуга, получавате бонус и безплатна консултация и възможност да се регистрирате по ДДС и да изберете добър счетоводител и счетоводно обслужване за вашият бизнес.

Какво се изисква за отваряне на фирма?

Подробно ще обясни и ще Ви изпратим всичко необходимо, като през цялото време ще държим комуникация с вас, през целият процес който обикновенно трае 2-3 дни и момента на вписване на новата фирма в Търговският регистър. Независимо дали правите вашата регистрация на фирма София или в някой друг голям град на България, примерно регистрация на фирма в Пловдив или Варна и Бургас. Ние можем да ви регистрираме напълно дистанцинно и онлайн само по имейл и с помощта на електронният подпис на нашият адвокат.

Документите за регистрация на ЕООД са:

Учредителен протокол, учредителен акт, няколко деклрации, всички документи се подготвят от нас и след повторна проверка се изпращат до Вас за подпис и откриване на набирателна сметка в банката.

Често задавани въпроси:

Регистриране на фирма
Регистрация на фирма цена
Регистрация на еоод
Създаване на фирма
Стъпки при откриване на фирма
Как да регистрирам фирма?